1/4" 5X2 - 5X3 KOL KOL - KOL YAY VALF

  • 1/4" 5X2 - 5X3 KOL KOL - KOL YAY VALF
KODÖLÇÜÜRÜN ADI
KPG 325 1/4” 5x3Kol Kol Valf (Açık Merkez)
KPG 675 1/4” 5x3Kol Yay Kol Valf (Açık Merkez)
KPG 330 1/4” 5x3Kol Kol Valf (Kapalı Merkez)