PEX75 GRUBU EKSENEL PİSTONLU POMPALAR

  • PEX75 GRUBU EKSENEL PİSTONLU POMPALAR
STOK KODU
KODU
TİP
PEX752085031 85 EKSENEL SAĞ 85 lt Sağ Dönüş ISO Bağl. Pistonlu Pompa
PEX752085032 85 EKSENEL SOL 85 lt Sol Dönüş ISO Bağl. Pistonlu Pompa
PEX752105031 105 EKSENEL SAĞ 105 lt Sağ Dönüş ISO Bağl. Pistonlu Pompa
PEX752105032 105 EKSENEL SOL 105 lt Sol Dönüş ISO Bağl. Pistonlu Pompa