ZAMAK BOBİN SETİ

  • ZAMAK BOBİN SETİ
KODÖLÇÜÜRÜN ADI
KDDG 1200 12 Volt “TEKLİ” Bobin Seti (Zamak)
KDDG 1300 24 Volt “TEKLİ” Bobin Seti (Zamak)
KDDG 1250 12 Volt “TEKLİ” Fatih Bobin Seti (Zamak)
KDDG 1400 24 Volt “TEKLİ” Fatih Bobin Seti (Zamak)
KDDG 1350 24 Volt “TEKLİ” Man-Mercedes Bobin Seti (12x1,5) (Zamak)